logo 设为首页 收藏本站 联系
关于公布2019年第二批福建省监理工程师培训人员名单的通知

    
   
 浏览次数:3349
 

 

                                   闽监管协[2019]15号

 

各有关单位:

根据《关于印发〈福建省建设工程监理人员业务培训及证件管理办法〉的通知》(闽监管协[2014]27号)有关规定,现公布蔡彩玉等230名福建省监理工程师培训人员名单。

附件:2019年第二批福建省监理工程师培训人员名单 -.xlsx

 

 

福建省工程监理与项目管理协会

2019年4月11日

 

 

发布时间:2019-4-15 15:44:57